Työpaikat, työllisyys ja asunnot eli Helsingin kuntatalous nousuun!

17.04.2021

Hanna-Leena Hemming

Vuonna 2020 Helsingissä oli 334 600 työllistä, mikä oli 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Työllisyysaste Helsingissä samana vuonna oli puolestaan 73,4 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat hyvin merkittäviä. Vaikka Helsingin työllisyysaste on Suomen korkeimpia, jäämme silti Ruotsin työllisyyslukujen taakse. Vuonna 2019 Ruotsin työllisyysaste oli yhdeksän prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen.


Kaupungin talouteen eniten vaikuttavat tekijät ovat työpaikkojen määrä, työllisyysaste ja asuntojen määrä. Työttömyys maksaa kaupungille. 1000 uutta työtöntä saattaa maksaa kaupungille jopa 10 miljoonaa euroa. Helsingin noin 3000 työllistä vähemmän maksavat kaupungille siis ehkä karkeasti 30 miljoonaa euroa. Sillä rahalla saisi jo paljon parannuksia palveluihin.


Helsingin työllisyys on siis laskenut, mutta tämän lisäksi valitettavasti myös Helsingin työpaikkaomavaraisuus on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut. Vuoden 2010  131 prosentista oli vuoteen 2018 mennessä valuttu 127 prosenttiin. Samaan aikaan pendelöinti Helsingistä töihin oman kaupungin ulkopuolelle on vahvistunut. Liike on siis pois Helsingistä Espooseen, Vantaalle ja kauemmaksikin.


Kemiläinen yrittäjä Mikko Kurtti kirjoitti Kauppalehdessä 8.4.2021 Helsingistä paperipyörittäjien kylä. Hänen näkemyksensä mukaan Helsinki on pelkkä pääkonttorikaupunki, jota siis itse asiassa muiden kuntien oikeaa työtä tekevät asukkaat elättävät, sillä kaupungista puuttuu vientiteollisuuden tuotantolaitokset. Onkin syytä pohtia, miksi korkean teknologian yritykset kuten vaikka Suunto, Vaisala tai Metso eivät pidä tuotantolaitoksiaan Helsingissä, vaikka täältä, jos mistä!, pitäisi löytyä yritysten tarvitsemaa korkeasti koulutettua henkilöstöä.


Vaikka tilanne ei ole vielä kriittinen, on syytä miettiä, miksi työpaikat siirtyvät Espooseen, Vantaalle ja vieläkin kauemmaksi? Onko Helsingistä rakentumassa pelkkä nukkumalähiö? Tähän ei oikeasti ole varaa helsinkiläisillä. Tahtotilaa on kyllä virkamiestasolla. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että tärkeitä työpaikka-alueita ei kaavoiteta vain asunnoille. Yhtään päätöstä, joka heikentää Helsingin saavutettavuutta yritysten työntekijöille ja asiakkaille ei ole varaa tehdä enää. Päinvastoin, on aika perehtyä tarkoin tekijöihin, joiden perusteella yhä useammat, etenkin vientitoimintaa harjoittavat, yritykset sijoittuisivat Helsinkiin. Täällä on ne osaavat työntekijät ja infra. Kyllä tänne asuntorakentamisen lisäksi täytyy mahtua tuotantolaitoksia.

Yhteystiedot

Hanna-Leena Hemming
kieltenopettaja, FM, MBA
hlhemming@gmail.com
+358 50 511 3048

 

Helsinki

Copyright Hanna-Leena Hemming 2021